AUTOMATISK KLORDOSERER TIL SVØMMEBASSENG


Med vårt automatiske kloranlegg behøver du ikke lenger klore bassenget ditt manuelt. Det eneste du må gjøre er å fylle opp anlegget med klortabletter og stille inn ønsket klornivå. Enklere kan det ikke bli!

Etter pålegg fra helsedirektoratet skal det være en form for bakterie-dreper i direkte tilknyttning til et svømmebasseng. Det er mest vanlig å benytte Klor
som aktiv substans i denne prosessen.Brosjyre  

Automatisk klordoserer til SvømmebassengPris kr 1 290,-Kjøp antall:

Kjøp