EES PRO, HELAUTOMATISK SALTKLORER MED PH REGULERING


Nyhet!
Denne saltkloreren regulerer både klor og ph helt automatisk, da det sitter følere/sonder på rørsystemet som måler alle verdier og tilsetter det som trengs!


Alle vanlige saltklorere virker sånn at de gir en viss mengde klor som blir forhåndsinnstllt og regulerer seg ikke med mer eller mindre produksjon selv om sikkerhetstrekket er av eller på.Det vil da si at når sikkerhetstrekket har vært av en hel dag så er det ikke mer klor igjen i vannet. Denne maskinen justerer selv produksjonen av både klor og ph,alt ettersom temperaturen reguleres eller trekket er av/på!
For basseng opp til 80 m³Brosjyre  

EES Pro, Helautomatisk Saltklorer med PH reguleringPris kr 29 800,-Kjøp antall:

Kjøp