UV-RESISTENT SOLARDUK TIL SVØMMEBASSENG


Legges på toppen av bassengvannflaten, og øker temperaturen 10-15°C i vannet om sommeren. Solid forsterket utgave. Blå på oversiden og sølv på undersiden. UV-resistent, 400 micron.

Reduserer oppvarmingsbehov med inntil 75%, reduserer fordampning inntil 95%
Kr 135 pr kvm, kommer i 4 eller 5 meter bredde Kontakt oss  

UV-resistent Solarduk til Svømmebasseng