PERSONVERNERKLÆRING

27. februar 2019 -- Bassengspesialisten AS tar personvern på største alvor. Vi takker for at du stoler på oss nok til å oppgi dine personopplysninger. Vi bruker kun personopplysningene dine på en måte som er denne tilliten verdig.

Vi gir deg alltid innsyn i hvilken informasjon vi samler inn, hva vi kan gjøre med den, og hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål. Denne personvernerklæringen gjelder for Bassengspesialisten AS sin nettside. Bassengspesialisten AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden www.pools.no.

PERSONOPPLYSNINGER SOM INNHENTES
Bassengspesialisten AS sin nettside samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:
– Navn
– Gateadresse
– Postnummer/Sted
– Telefonnummer og e-postadresse
– Informasjon om din bruk av nettsiden, blant annet hvilke undersider som besøkes, nettleserinnstillinger og IP-adresse

HVORDAN INFORMASJON INNHENTES
Bassengspesialisten AS samler inn opplysninger gjennom skjema på vår nettside. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produkter og tjenester. Du kan allikevel bruke Bassengspesialisten AS sin nettside uten å oppgi identiteten din.

Eksempel på skjema:
– Kontaktskjema
– Når man laster ned dokumenter som produktbrosjyrer fra vår nettside

FORMÅLET MED INFORMASJON SOM INNHENTES
– For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester
– For å kunne sende relevant informasjon på din forespørsel
– For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester på din forespørsel

HVORDAN LAGRES INFORMASJONEN?
Informasjon innhentet gjennom skjema på pools.no kan lagres i vårt CRM-system og brukes som forespurt respons samt relevant markedskommunikasjon.

HVORDAN SLETTES OPPLYSNINGENE?
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss på post@pools.no.

UTLEVERING AV INFORMASJON TIL TREDJEPART?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter. Nettsiden vår kan imidlertid inneholde linker til andre nettsider. Vi har ingen innflytelse over hvorvidt operatørene av disse nettstedene har sørget for samsvar med forskriftene om databeskyttelse.

RETTIGHETER
Som bruker av nettsiden vår har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Dersom du mener at Bassengspesialisten AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no. .

KONTAKTINFORMASJON
Telefon 69 27 74 44
post@pools.no
Bassengspesialisten AS, Osloveien 234, 1538 Moss

Med vennlig hilsen
Bassengspesialisten AS<< Tilbake