ACTIV POOL KLOR QUICK 5 KG - SJOKK KLOR


ActivPool Sjokk-klor 5 kg,Diklor 60% granulat

Activ Pool Klor Til desinfeksjon af badevann. Sikker desinfeksjon av badevannet oppnår du ved å opprettholde et innhold av klor på 1-3 mg/l og en pH-verdi på 7,0-7,4. Kontroller og juster klor- og pH-nivået regelmessig.

Dosering: Ved oppstart og sjokkbehandling med klor: Tilsett 75 g Klor Quick per 10.000 liter vann. Det anbefales å bruke Klor Quick i kombinasjon med langsomt løsbare Klor Long Tabs. Alternativt kan du tilsette 20-30 g Klor Quick granulat per 10.000 liter vann hver 3.-4. dag.

Bruksanvisning: Klor Quick granulat oppløses i en ren bøtte med vann. Fyll alltid vannet først i bøtten! Tilsett deretter oppløsningen langsomt langs kanten til bassenget.Brosjyre  

Activ Pool Klor Quick 5 kg - Sjokk klorPris kr 550,-Kjøp antall:

Kjøp