ACTIV POOL KLOR LONGTABS MULTI 20G 1 KG


Multi- tabletter med en fire - i-ett- funksjon : PH stabilisator , Klor LongTabs , Pool Protector og flokker sammen i en tablett.

Multi- tabletter brukes optimalt i kombinasjon med klor Super-Chock . Vannet tilføres på denne måte kontinuerlig stabilisator ( cyanursyre ).

Klorinnhold: 82%Klor LongTab 20 g brukes i spa og svømmebasseng for det løpende vedlikeholdet av badevannet.Bruksanvisning: Ideell pH-verdi: 7,0-7,4. Ideell klorverdi: 1-3 mg/l. Kontroller og juster pH- og klornivået regelmessig.Dosering: Tilsett 1 tablett per 2000 liter vann. Når tablettene er oppløst til 10 % av den normale størrelsen, tilsetter du nye tabletter. Legg alltid tablettene i en flytende klordispenser eller i skimmeren til bassenget. Vær oppmerksom på setningene om risiko og sikkerhet! Oppbevar produktet stående i den originale emballasjen, utilgjengelig for barn, frostfritt og fritt for direkte sollys.Activ Pool Klor Longtabs Multi  20g 1 kgPris kr 200,-Kjøp antall:

Kjøp