FLOKNINGSMIDDEL 1 LITER KONSENTRET


Fjern slør og gjør uklart vann klart igjen med flokkingsmiddel

Sandfiltre kan bare fjerne partikler ned til en bestemt størrelse. De minste partiklene, som sandfilteret ikke fanger opp, kan danne et slør som gir bassengvannet et dødt og matt skjær. De minste partiklene fanges opp ved å tilsette flokkingsmiddelet Activ Pool Flocking Rolls/Liquid, som binder de minste partiklene sammen til større enheter som deretter kan fanges opp av sandfilteret.Uklarheter i bassenget skyldes svært ofte at vannets pH-verdi er eller har vært for høy i en periode, eller en organisk forurensning. Test om pH-verdien er 7,2 og rens eventuelt vannet ved hjelp av klorsjokk, for eksempel med Activ Pool Klor Quick.Brosjyre  

Flokningsmiddel 1 liter konsentretPris kr 180,-Kjøp antall:

Kjøp