ACTIV POOL WINTERCARE 3 L


Til overvintring av basseng. WinterCare hemmer algevekst og forebygger kalkutfelling.

Bruksanvisning: Senk vannstanden til under skimmernivå, og monter vinterpropp i returløpet. Vinterlukking bør ikke skje før vannet er ca. 10 °C. Rengjør bassenget grundig, juster pH-verdien til 7,0 - 7,2 og gjennomfør en sjokk-klorering. Activ Pool WinterCare fortynnes i vann og fordeles ut over vannoverflaten, f.eks. med en plastkanne.

Dosering: Pr. 10 000 liter bassengvann, avhengig av vannhardhet dH: 0 – 6° dH = 400 ml, 7 – 12° dH = 500 ml, 13 – 18° dH = 600 ml, 19 – 25° dH = 700 ml, ved høyere hardhet = 800 ml. Hardhetsgraden i ditt område kan finnes på hjemmesiden til ditt lokale forsyningsselskap.

Activ Pool WinterCare forhindrer ikke isdannelse i bassenget!Brosjyre    Kontakt oss  

Activ Pool WinterCare 3 L