FILLFAST POOL & SPA


Metal Remover + Vannforfilter med patentert CuLator Metal Eliminator

FillFast Pool & Spa -Metal Remover og Water Pre-Filter bruker et karbonfilter med et patentert CuLator® filter for å fjerne og felle metaller før de går inn i svømmebassenget.
FillFast hjelper til med å forhindre flekker ved fylling for første gang eller etter en påfylling. FillFast Pool & Spa er tilpasset hageslangen og vil behandle opptil 40.000 liter vann avhengig av vannkvalitet.

Bare fest FillFast til hageslangen din og før vannet gjennom det doble filtersystemet for et rent og klart bassengvann. CuLator®-filteret er det eneste filteret som fjerner ioniserte metaller, flekkdannende metaller som jern, kobber, mangan, kobolt og bly. Dette gjør det enkelt og raskt å fylle et basseng! Alle filtre er enkle å bytte ut! Fjerner opptil 16 ppm oppløste og partikkelformige metaller fra 40 000 liter!
Invester i perfekt bassengvann!

Fjerner 16 ppm metaller fra 40.000 liter vann
Fjerner sediment
Fjerner kombinert klor
Fjerner lukt
Festes til hageslange
Enkel filterutskiftning
Kostnadsbesparende filterutskiftninger

I noen tilfeller er det også helt nødvendig å jorde vannet i bassenget i tillegg til dette produktet.FillFast Pool & SpaPris kr 4 999,-Kjøp antall:

Kjøp