BWT AQUAFIX FLOKNINGSRULLER, 8 POSER A 1250GR, 1 KG


Fjern slør og gjør uklart vann klart igjen med flokkingsmiddel

Et sandfilters effektivitet optimeres markant ved å benytte Flocking Rolls med lanthan i anleggets skimmer. Flokkmiddelet gjør at sandfilteret ditt blir i stand til å oppfange de svært små svevepartiklene som ellers passerer gjennom sandfilteret og kan forårsake uklart bassengvann.

Bruk: Brukes kun sammen med sandfilter. pH-verdien må justeres før bruk. Det anbefales å returskylle filteret og sjokk-klorbehandle vannet. En pakke plasseres i skimmeren eller i pumpens forfilter. Den vil nå selv dosere flokkemiddelet i de påfølgende dagene mens anlegget kjører. En ny pakke plasseres når den første er tom. Returskyll filteret hyppigere til vannet er klart.Uklarheter i bassenget skyldes svært ofte at vannets pH-verdi er eller har vært for høy i en periode, eller en organisk forurensning. Test om pH-verdien er 7,2 og rens eventuelt vannet ved hjelp av klorsjokk, for eksempel med Activ Pool Klor Quick. https://www.pools.no/kjemikalier/sjokk-klor/5kgBWT Aquafix Flokningsruller, 8 poser a 1250gr, 1 kgPris kr 380,-Kjøp antall:

Kjøp