EUROFINS AS VANN-ANALYSE


Grundig ekstern laboratorieanalyse av bassengvannet.

Vår partner Eurofins AS utfører kjemiske, mikrobiologiske og
sensoriske laboratorieanalyser, prøvetaking og rådgiving av bassengvann. De tilbyr en pakke for analyse som er relevant for våre basseng.


VIs produktet

 Kontakt oss  

Eurofins AS Vann-analyse